ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง เลื่อนเปิดเรียน On-site
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 64
ประกาศมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า covid-19
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนกึ
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พัฒนางานระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนกึ่งถาวร(๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 63
หนังสือรับรองประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1/2563
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 63
ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนออนไลน์
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 63
ประกาศเลื่อนรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 63
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 63