ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเยาวชนร่วมใจป้องกันไฟป่าและลดภาวะหมอกควันไฟ ประจำปี 2564
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์นำโดยนายนายณัฐพัชร์สายเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์นายจันทรัตน์บุญพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันไฟป่าและลดภาระหมอกควันณสถานีควบคุมไฟป่าคลองลาน-แม่วงก์
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2564,17:28   อ่าน 44 ครั้ง