ภาพกิจกรรม
มูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพร่างกายและสุขภาพช่องปาก แก่ประชาชนอำเภอคลองลาน ขั้นตอนที่ 1 คัดกรองและพิมพ์แบบฟัน ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
มูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพร่างกายและสุขภาพช่องปาก แก่ประชาชนอำเภอคลองลาน ขั้นตอนที่ 1 คัดกรองและพิมพ์แบบฟัน ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2563,12:29   อ่าน 28 ครั้ง