ภาพกิจกรรม
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 18 กันยายน 2563. โดย นายณัฐพัฒน์ สายเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ ได้ขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้มีการจัดทำแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา จำนวน 6 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้ ฐานการเรียนรู้ที่ 1ผักสวนครัวพื้นบ้าน (นักเรียน ม.1 รับผิดชอบ) ฐานการเรียนที่ 2 แคคตัสสร้างรายได้(Child garder)(นักเรียน ม.2 รับผิดชอบ) ฐานการเรียนที่ 3 ผักสวนครัวถั่วฝักยาวเป็ดไข่ไก่ไข่หอยขมปลาดุก (นักเรียน ม.3 รับผิดชอบ) ฐานการเรียนที่ 4 การเพาะปลูก(นักเรียน ม.4 รับผิดชอบ) ฐานการเรียนที่ 5 เพาะปลูกเพื่อพอเพียง (นักเรียน ม.5 รับผิดชอบ) ฐานการเรียนที่ 6 เห็ดนางฟ้า (นักเรียน ม.6 รับผิดชอบ) เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานศึกษาพอเพียง ในกิจกรรม "Shopping ความคิด ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2563,07:00   อ่าน 113 ครั้ง