ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 งานกิจการนักเรียน ฝ่ายส่งเสริมประชาธิปไตย จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ ประจำปี 2563 ทดแทนสภานักเรียนชุดเก่าที่หมดวาระลง โดยแบ่งการเลือกตั้งออกเป็น 2 รอบ โดยรอบเช้าเป็นการใช้สิทธิ์ของนักเรียน ม.ต้น และรอบบ่ายเป็นนักเรียน ม.ปลาย
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2563,21:55   อ่าน 92 ครั้ง