ภาพกิจกรรม
การนิเทศก์ติดตามการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมาตรการการป้องกันโรคติดต่อเขื้อ covid-19
วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 นำโดย นางปริศนา วรรณรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และคณะกรรมการการนิเทศบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้มานิเทศติดตามการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รูปแบบจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2563,12:36   อ่าน 100 ครั้ง