ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คั้งที่ 1/2563 นำโดย นางมาลี สุโชดายน ประธานกรรมการ และ นายณัฐพัฒน์ สายเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์พร้อมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,10:32   อ่าน 14 ครั้ง