ภาพกิจกรรม
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ วันที่ 12 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2563,10:58   อ่าน 26 ครั้ง