ภาพกิจกรรม
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายณัฐพัฒน์ สายเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ เข้ารับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในระยะเวลา 1 ปี โดยมี ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 รักษาการแทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานกรรมการ นายสมบัติ ตันเจริญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร และนายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม เป็นกรรมการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,22:31   อ่าน 61 ครั้ง