ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา2562
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 งานลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ บริหารงานโดย นายณัฐพัฒน์สายเพ็ชร์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายพิเศษแก่ลูกเสือโลกและลูกเสือชั้นพิเศษจำนวน 127 คน ที่ผ่านทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติวิชาพิเศษจำนวน 6 วิชา
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2563,12:09   อ่าน 72 ครั้ง