เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ (ค.จศ.)

   
          คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ ร่วมใจภักดิ์สร้างปราชญ์วิทยา
สร้างคนเพื่อสร้างชาติพัฒนา ด้วยปัญญาและปณิธานแน่วแน่
ขุนเขาสูงตระหง่านโดดเด่น  สะท้อนเห็นความมั่นคงที่ถ่องแท้
ธรรมชาติงดงามเมื่อยามแล
อีกทั้งแม่ธรณีที่สมบูรณ์
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม กิจกรรมเด่นเป็นสง่า
เขียวเหลืองเราคือน้องพี่ ร่วมสามัคคีใจรักพัฒนา
พุทธคุณทรงธรรมนำพา
ส่องสว่างให้เราร่มเย็น

(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)

MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.05 MB