ติดต่อเรา
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
124 หมู่ 17   ตำบลคลองลานพัฒนา  อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180
เบอร์โทรศัพท์ 055-868-655


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน